Ľudmila Peterajová o Danielovi Bidelnicovi

Profesorka dejín umenia Ľudmila Peterajová
Ľudmila Peterajová